Arena Norden

Här förs den nordiska klimatdebatten fram till COP15 i Köpenhamn

0-4214
dagar kvar

Från och med januari 2009 kommer två helt nya kurser om klimatförändringarna och klimatpolitik erbjudas över hela landet. Kursmaterialet är framtaget för alla som vill lära sig mera om klimatförändringarna i allmänhet, och vad som står på spel i Köpenhamn i nästa år i synnerhet. Materialet används i studiecirklar och innefattar fyra träffar plus en introduktion vardera. Kurserna kan läsas i en följd, eller var för sig. Det går även att köra kurserna som e-cirklar, där även grunderna i förhandlingsteknik lärs ut.

Om Arena Norden

Denna hemsida etablerades inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn den 7 – 18 december 2009.

 

Klimatmötet blev inte den succé som vi hade hoppats på och hemsidan kommer därför att finnas kvar under våren 2010. Tillsvidare kommer den dock att i första hand fungera som en kunskapsbank. Tidigare upplägg med nyhetsbrev, veckans kommentar och bloggar etc upphör den 31 december 2009.

 

En uppdatering och omstrukturering av hemsidan kommer att göras inom kort. Ett stort tack till alla våra besökare under 2009 och välkomna tillbaka på det nya året.


Arena Norden tipsar

Förutom studiecirklarna “Norden och klimatet” och “Norden och klimatpolitiken” finns det även en studiecirkel som behandlar maten och klimatet ur ett nordiskt perspektiv, “Vad i hela Norden ska vi äta egentligen?”.

Läs mer

Norden och klimatet

”Norden och klimatet” är en grundläggande kurs om klimatförändringarna, ur ett nordiskt perspektiv med globala och lokala kopplingar. Speciell uppmärksamhet riktas mot Arktis.

Läs mer

Norden och klimatpolitiken

”Norden och klimatpolitiken” går igenom vad som står på spel vid FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn. De nordiska ländernas möjlighet att agera och leda vid COP15 diskuteras särskilt.

Läs mer